Van Boheemen van de Kvk:
“Ik verwacht dat het traditionele beeld dat bij zp-ers leeft over overheid en vice versa
kan worden doorbroken met dit project. Wel moeten we daar nog een slag in slaan.”

Voorzitter van VNO-NCW Midden, JP Kiefmann, gaf aan dat zp’ers nog geen onderdeel zijn van beleid, maar dat gezien de aantallen, dit wellicht eerdaags op de agenda gaat komen. 

“Ook in tijden van bezuinigingen zijn nog volop opdrachten te vervullen.”
aldus de inkoopadviseur van de gemeente Doetinchem

Boodschap van wethouder:
‘Zorg-zp’ers in de Achterhoek, er zijn veel kansen voor jullie, want er komt veel meer behoefte aan flexibele zorgprofessionals.’

Henk Dijk, voorzitter van ONZ Achterhoek en penvoerder van Pr8werk:
“Collectief staan we sterker om aandacht te vragen voor de groep zelfstandigen.”

Missie Pr8werk: meer werk voor zelfstandige professionals (=zp’ers) in de Achterhoek. Wij organiseren jaarlijks twee vraaggestuurde bijeenkomsten waarin opdrachtgevers (Ondernemers, Overheid en Organisaties) en zp’ers elkaar ontmoeten en bewust worden wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

 

Project “Flexibilisering van de Arbeidsmarkt”

 

                                                                                                                                   Download het Pr8werk Jaarverslag 2012-2013

 In 2012 is in de Achterhoek het project “Flexibilisering van de Arbeidsmarkt” in de Achterhoek van start gegaan. Het doel van het project is om meer werk te creëren voor de 12000 zzp’ers/ Zelfstandig Professionals (= zp’ers) in de Achterhoek. Voor veel opdrachten worden mensen van elders ingeschakeld, terwijl om de hoek ook kwaliteit voorhanden is.

Het project wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland en is door de strategische partners Kamer van Koophandel, Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA), Gemeente Oude IJsselstreek (namens de 8 gemeenten) en Achterhoek 2020 als opdracht neergelegd bij een van de zp-netwerkorganisaties in de Achterhoek, Ondernemend Netwerk Zelfstandigen Achterhoek (ONZ-Achterhoek). ONZ is de penvoerder van dit project en zal de komende vier jaren op een innovatieve manier invulling geven aan de behoefte die bestaat aan meer samenhang en binding tussen zp-ers, netwerken van zp-ers en opdrachtgevers.

Gekozen is voor de projectnaam Pr8werk, omdat deze het gewenste resultaat van dit project in zich draagt: Professionals in de Achterhoek aan het Werk. Het project heeft als doelen geformuleerd: bewust worden, ontmoeten en samenwerken. De doelgroepen zijn zowel alle zp’ers in de Achterhoek (behalve de 6000 agrarische zp-ers) als de opdrachtgevers in de branches Ondernemers, Overheid en Overig (Zorg en Onderwijs), zoals Achterhoek 2020 deze in haar visie hanteert.

Onze opdracht is dat wij twee keer per jaar een bijeenkomst organiseren, die een beweging in gang zet, waarbij zp’ers in de Achterhoek structureel meer kans krijgen op opdrachten. Uit onderzoek is gebleken dat bij het inschakelen van externen geldt dat 80 procent herhalingsaankoop is en 15 procent via-via. En als je dan kijkt hoe de opdrachtgever een besluit neemt, is dat op basis van vertrouwen en een klik. De uitdaging is om opdrachtgevers zp’ers te laten ontmoeten, zodat ze zich bewust worden van de goede professionals die ze nog niet kennen en een klik en vertrouwen de start kan zijn voor samenwerking.

Bij elke bijeenkomst kiezen we er steeds voor om de doelen bewust worden, ontmoeten en samenwerken terug te laten komen, in een informatief deel vanuit het perspectief van de vraagkant, de opdrachtgever. Het tweede deel is telkens een interactief deel, een zwermsessie, waar op basis van thema’s en cases de zp’ers in gesprek gaan hierover met de potentiële opdrachtgever.