Van Boheemen van de Kvk:
“Ik verwacht dat het traditionele beeld dat bij zp-ers leeft over overheid en vice versa
kan worden doorbroken met dit project. Wel moeten we daar nog een slag in slaan.”

Voorzitter van VNO-NCW Midden, JP Kiefmann, gaf aan dat zp’ers nog geen onderdeel zijn van beleid, maar dat gezien de aantallen, dit wellicht eerdaags op de agenda gaat komen. 

“Ook in tijden van bezuinigingen zijn nog volop opdrachten te vervullen.”
aldus de inkoopadviseur van de gemeente Doetinchem

Boodschap van wethouder:
‘Zorg-zp’ers in de Achterhoek, er zijn veel kansen voor jullie, want er komt veel meer behoefte aan flexibele zorgprofessionals.’

Henk Dijk, voorzitter van ONZ Achterhoek en penvoerder van Pr8werk:
“Collectief staan we sterker om aandacht te vragen voor de groep zelfstandigen.”

Missie Pr8werk: meer werk voor zelfstandige professionals (=zp’ers) in de Achterhoek. Wij organiseren jaarlijks twee vraaggestuurde bijeenkomsten waarin opdrachtgevers (Ondernemers, Overheid en Organisaties) en zp’ers elkaar ontmoeten en bewust worden wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Juni 2013 – “Gezocht, zorg-zp’er in de Achterhoek”

Met de invoering van de nieuwe wet WMO in 2013 lijkt de Zorg ons dit jaar een actueel thema om uit te werken; wat de rol en de kansen voor zorg-zp’ers zijn in de Achterhoek? Bij navraag bij de Kamer van Koophandel blijkt dat er in tegenstelling tot andere regio’s in Nederland in de Achterhoek nog vrij weinig zorg-zp’ers zijn. [lees verder] Vervolgens hebben we contact gezocht met alle zorgaanbieders in de Achterhoek: ondermeer Azora, Sensire, Markenheem, Thuiszorg Groot-Gelre, De Lichtenvoorde, Estinea, Marga Klompé. En ook met bemiddelaars zoals Zorgzuster, Omzorg en Privazorg de Achterhoek.

De zorgaanbieders gaven aan behoefte te hebben aan een flexibele schil met zp’ers, om beter op de vraag van de klanten in te kunnen spelen. De klant wil regie en maatwerk; wat met het reguliere pakket niet altijd in te vullen is. De wethouder van de gemeente Doetinchem benadrukte dat de cliënt baat heeft bij keuzevrijheid en dat zp’ers ook door de gemeente ingeschakeld kunnen worden, op voorwaarde dat ze gaan samenwerken. Met individuele zp’ers wil de gemeente geen zaken doen; dat kost teveel administratie. Ook de continuïteit en borging van kwaliteit, daarin moet worden voorzien. Als zp’ers dit met elkaar kunnen regelen, dan staat de gemeente er open voor om ook zp’ers in te schakelen voor zorgvragen.

Deze bijeenkomst was een groot succes; de theaterzaal van het Gerrit Komrij College was afgeladen met 250 personen. Wat we hier hebben opgestoken is dat het werken als zp’er een wenkend perspectief is voor zorgprofessionals die mogelijk binnenkort op straat komen te staan. Echter, zij zien wel op tegen het werven van klanten en het administratieve gedoe; ze willen gewoon hun werk doen. Ook de vindbaarheid van de cliënten en de zp’ers is een aandachtspunt: hoe gaan ze elkaar vinden? Onder de bezoekers waren zowel zorg-zp’ers (60 procent), mensen die overwogen om zp’er te worden (30 procent) en medewerkers van zorgaanbieders, uitzendbureaus en gemeenten. Een zinvol vervolg hebben we menen te geven aan de twee grootste doelgroepen: de zorgzp’ers over samenwerken en de starters, wat komt erbij kijken en wat betekent dat voor mij?

Link naar:
Introductiefilmpje

 

Opbrengst rondetafelgesprek en zwermsessie