Van Boheemen van de Kvk:
“Ik verwacht dat het traditionele beeld dat bij zp-ers leeft over overheid en vice versa
kan worden doorbroken met dit project. Wel moeten we daar nog een slag in slaan.”

Voorzitter van VNO-NCW Midden, JP Kiefmann, gaf aan dat zp’ers nog geen onderdeel zijn van beleid, maar dat gezien de aantallen, dit wellicht eerdaags op de agenda gaat komen. 

“Ook in tijden van bezuinigingen zijn nog volop opdrachten te vervullen.”
aldus de inkoopadviseur van de gemeente Doetinchem

Boodschap van wethouder:
‘Zorg-zp’ers in de Achterhoek, er zijn veel kansen voor jullie, want er komt veel meer behoefte aan flexibele zorgprofessionals.’

Henk Dijk, voorzitter van ONZ Achterhoek en penvoerder van Pr8werk:
“Collectief staan we sterker om aandacht te vragen voor de groep zelfstandigen.”

Missie Pr8werk: meer werk voor zelfstandige professionals (=zp’ers) in de Achterhoek. Wij organiseren jaarlijks twee vraaggestuurde bijeenkomsten waarin opdrachtgevers (Ondernemers, Overheid en Organisaties) en zp’ers elkaar ontmoeten en bewust worden wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Verslag van de Dag van de duurzame ZZP’er

6 oktober 2014 in de DRU Cultuurfabriek

´Kijk goed om je heen, want wat je nu ziet, is er morgen niet meer!`  Met deze woorden begon Henk Dijk, programmamanager Economie en Duurzaamheid van de Gemeente Oude IJsselstreek. Op de monumentale plek, de DRU-fabriek, waar vele eeuwen geleden het oer werd gewonnen om ijzer te maken, is nu opnieuw een centrum verrezen dat innovatiekracht, ondernemerschap en vakmanschap bundelt. In de jaren zestig was het gedaan met de IJzerindustrie in de Achterhoek. Veel bedrijven hebben zich toen opnieuw uit moeten vinden. Zo is destijds de maakindustrie ontstaan. De krimp, die Dijk liever economische transitie noemt, vraagt van de Achterhoekse bedrijven opnieuw te transformeren. ZZP´ers kunnen hieraan een bijdrage leveren en worden ook zelf hiertoe uitgedaagd: als je nu niet in duurzaamheid stapt, dan val je morgen buiten de boot´, aldus Henk Dijk. Op het gebied van landbouw, maakindustrie, vrijetijdseconomie en zorg is er in de Achterhoek veel werk te verrichten.

DuurzaamheidsscanDSC_0066Otto Willemsen van Synprofect lichtte vervolgens duurzaamheid toe. Alle aanwezigen, voor het merendeel Achterhoekse ZZP´ers, hadden de scan van Synprofect toegestuurd gekregen. Zo konden ze ervaren dat duurzaamheid meer is dan alleen energie, milieu en bouwen. Ook visie, leiderschap, HRM en marketing zijn essentiele schakels om te verduurzamen. De zwakste schakel bepaalt de sterkte van de duurzaamheidsketen. Er zijn mooie voorbeelden gegeven van Achterhoekse bedrijven die vooroplopen in duurzaam ondernemen, zoals Nedap uit Groenlo en Grijsen uit Winterswijk. Een uitgebreid verslag met overzicht van voorbeeldbedrijven komt binnenkort hier op de site.

Een team van experts
Tenslotte konden de deelnemers in een zgn. zwermsessie hun vragen stellen aan elf experts, die samen alle thema´s van DSC_0115de scan vormen (zie foto). Sommige mensen wilden zich in een thema verdiepen, anderen shopten in het uurtje bij vier experts de gewenste antwoorden bijelkaar. Over marketing: zonder marketing gebeurt er niks (Otto Molenaar, OER Marketing). Over HRM: we denken beter na over het recyclen van spullen dan van mensen (Danny Rysavy, Fontys Hogeschool). Over samenwerken: alleen ga je sneller, samen kom je verder (Tanja Abbas, auteur Modern Naoberschap). Over economie, van denken in opbrengsten in geld naar denken in opbrengsten in waarde (Wilfried Varwijk, Coöperatie Synprofect).

Of over Missie/ Visie (Lilian Boonstra); Leiderschap (Henk la Roi, Coöperatie Synprofect); Organisatie (Dirk Lechner, black belt lean sigma); Omgeving (Jack van der Kruis, WerkMakenVan MVO specialist); Gezonde impact (Otto Willemsen, Duurzaam4life/Coöperatie Synprofect); Afval is voedsel (Wouter van Pernis, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant) en Energie (Koen Nieuwenhuis, LNAGRO De Ondernemerij).

Met een zakje bijenzwermbloemenzaad als symbool voor de potentiele groei in jezelf om duurzaam te worden zijn de deelnemers huiswaarts gegaan.

Evaluatie
Het doel van deze Dag van de duurzaamheid was dat ZZP’ers uit de Achterhoek zich bewust worden wat duurzaamheid is en welke kansen duurzaam werken biedt. Uit de evaluatie na afloop bleek dat de deelnemers veel en verschillende dingen hebben geleerd over duurzaamheid: hoe breed duurzaamheid is en welke invalshoeken er zijn, meer dan groen alleen. Dat duurzaamheid in je genen moet zitten. Deelnemers willen meer focus leggen op missie, visie en marketing. Ze zien kansen in duurzame verdienmodellen, door niet meer te denken in prijs, maar in waarde.  Tenslotte hebben ze veel nieuwe contacten opgedaan.
De middag werd gewaardeerd met een 8! Het was een pr8ige bijeenkomst.

Het vervolg van deze bijeenkomst

Reflectiegroep Duurzaam Zijn
Om de beweging die we in gang hebben gezet met onze Dag van de duurzame ZZP’er te voeden en te vergroten hebben Pr8werk en Synprofect een reflectiegroep bedacht. De reflectiegroep is voor ZZP’ers die voor zichzelf en voor klanten met duurzaamheid aan de slag willen. Zij komt vier keer per jaar op een avond bijelkaar. Het is een combinatie van studie, intervisie en intercollegiale coaching op de verschillende kanten van duurzaamheid. De scan van Synprofect heeft vier kwadranten. Elke keer komt een ander kwadrant aan de orde. Je kunt zelf kiezen aan welke avonden je wilt deelnemen, al naar gelang je behoefte. Synprofect wil deze avonden organiseren en hun kennis en netwerk hiervoor ter beschikking stellen. Deelname per avond is 50 euro. Heb je hiervoor interesse? Meld je aan bij Synprofect via info@synprofect.nl .

Opmaat-meetings
Het vervolg van deze bijeenkomst zullen OPMAAT-meetings zijn bij  Achterhoekse ondernemingen, die zelf ook de scan hebben gedaan en met duurzaamheid aan de slag willen. Zij weten waarom ze dat willen en wat ze willen doen, alleen nog niet hoe. De duurzaamheidsexperts uit het netwerk van Synprofect en Pr8werk zullen in een sessie op lokatie van de ondernemer hun oplossing toelichten. Mocht dit leiden tot een offertetraject en vervolgens een project, dan zijn hier coinnovatievouchers voor beschikbaar. Meer informatie? info@pr8werk.nl .

Mei 2014

Wat zijn de vragen van ondernemers?

Waar in het eerste jaar de overheid en in het tweede de zorg-zp’ers centraal stonden, staat jaar 2014 in het teken van de ‘O’ van ondernemers. Het doel van Pr8werk is dat opdrachtgevers en zp’ers elkaar ontmoeten, zich bewust worden en meer gaan samenwerken. Onze eerste stap die we met ondernemers willen maken, is die van bewustwording: wie zijn we, wat zijn de vragen van de ondernemers en welke oplossingen zouden zp’ers kunnen leveren?

We hebben eerst kengetallen verzameld. In het land is de vraag naar zelfstandig professionals toegenomen, zo werd in de derde week van mei gepubliceerd in de Trouw, de Volkskrant en Het Financiële Dagblad. Het gaat hier om projecten die wat langer duren en waarvoor de opdrachtgever geen expertise in huis heeft.
 
Wat is er al bekend over de samenwerking van Ondernemers in de Achterhoek en zp’ers?
Er zijn al 12.000 zp’ers werkzaam in de Achterhoek, het zou vreemd zijn als ondernemers nog nooit een zp’er bij de arm hebben genomen. Echter, onderzoek van de Kamer van Koophandel wijst uit dat 60 procent van de ondernemers niet bereid is om zp’ers in te zetten. Daarmee is de Achterhoek afwijkend ten opzichte van veel andere regio’s in Nederland.

Met deze achtergrondkennis hebben we ingeschat dat er niet veel ondernemers naar een Pr8werkbijeenkomst zullen komen. Dat is de aanleiding geweest dat we de mogelijkheid hebben verkend om aan te sluiten bij een bijeenkomst waar veel ondernemers bij elkaar komen: een regiobijeenkomst van VNO-NCW Midden, deze keer bij Contour in Winterswijk.

De voorzitter van VNO-NCW Midden bood gelegenheid
De voorzitter van VNO-NCW Midden, JP Kiefmann, bood Pr8werk de gelegenheid een introductie te houden over Pr8werk en zp’ers in de Achterhoek. Eerst hebben we een vlammend betoog over en voor de ondernemers in de regio gehoord; over ontwikkelingen in de regio en over de grens. Dit laatste ging in vloeiend Duits, voor de genodigde gasten. Interessant was te vernemen dat met de decentralisatie naar de gemeenten er een afschaling naar de regio’s en opschaling naar Brussel is. De macht van de landelijke brancheorganisaties neemt af, ten behoeve van regionale samenwerking, waarbij partijen gezamenlijk belangen behartigen in Brussel.

Na deze begeisterde woorden kreeg Pr8werk het woord. We hebben verteld over onze doelen, onze activiteiten tot nu toe en onze wens om met ondernemers en zp’ers een bijeenkomst te organiseren in het najaar, met als inzet een actueel vraagstuk, waar zp’ers hun tanden in kunnen zetten. Voor deze avond en doelgroep hebben we flyers gemaakt, met informatie over Pr8werk en zp’ers in de Achterhoek. Deze hebben wij tijdens de netwerkborrel en bij de uitgang mogen uitdelen. Dit heeft ons de mogelijkheid geboden om de zp’ers bij meer dan 100 aanwezige ondernemers onder de aandacht te brengen en om met velen van hen hierover in gesprek te gaan.

Zp’ers onderdeel van beleid
Wat hierbij opviel is dat toch wel tien procent zelf zp’er is. Een aantal vormt met andere zp’ers een coöperatie of franchise. Anderen gaven aan via VNO-NCW in contact te willen komen met opdrachtgevers. Dat dit moeizaam verliep en het veel tijd kost om het vertrouwen van de ondernemers te winnen. Ook hebben wij gesproken met de voorzitter van VNO-NCW Midden. Hij gaf aan dat zelfstandig professionals nog geen onderdeel zijn van beleid, maar dat gezien de aantallen, dit wellicht eerdaags op de agenda gaat komen.

We hebben  genoten van een uitstekend verzorgde rondleiding, waar we hebben mogen zien hoe met de modernste technieken en veel passie en nauwkeurigheid profielen werden gemaakt, met robots en lasertechnieken en veel ambachtskennis. De prachtige maatwerkproducten van Contour worden over de hele wereld verkocht, zoals bagagerolbanen voor Heathrow, waarvan de eerste gereedstonden in een hal. Contour is bezig om Lean te gaan werken. Dit betekent zo efficiënt mogelijk omgaan met je voorraden en productiemiddelen. En ook met personeel. Wellicht dat een flexibele schil een aanleiding kan zijn om hier nog weer eens terug te keren?