Van Boheemen van de Kvk:
“Ik verwacht dat het traditionele beeld dat bij zp-ers leeft over overheid en vice versa
kan worden doorbroken met dit project. Wel moeten we daar nog een slag in slaan.”

Voorzitter van VNO-NCW Midden, JP Kiefmann, gaf aan dat zp’ers nog geen onderdeel zijn van beleid, maar dat gezien de aantallen, dit wellicht eerdaags op de agenda gaat komen. 

“Ook in tijden van bezuinigingen zijn nog volop opdrachten te vervullen.”
aldus de inkoopadviseur van de gemeente Doetinchem

Boodschap van wethouder:
‘Zorg-zp’ers in de Achterhoek, er zijn veel kansen voor jullie, want er komt veel meer behoefte aan flexibele zorgprofessionals.’

Henk Dijk, voorzitter van ONZ Achterhoek en penvoerder van Pr8werk:
“Collectief staan we sterker om aandacht te vragen voor de groep zelfstandigen.”

Missie Pr8werk: meer werk voor zelfstandige professionals (=zp’ers) in de Achterhoek. Wij organiseren jaarlijks twee vraaggestuurde bijeenkomsten waarin opdrachtgevers (Ondernemers, Overheid en Organisaties) en zp’ers elkaar ontmoeten en bewust worden wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Overheid

Vliegende start voor ontbijtsessies
1 juni 2012 – Met meer dan 110 belangstellenden op de twee ontbijtbijeenkomsten in Wehl en Lievelde begonnen we op 31 mei en 1 juni met een vliegende start.

In onze eerste twee bijeenkomsten stond de overheid centraal. Inkoopadviseurs van gemeenten gaven inzicht in het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de mogelijkheden voor zp-ers om daarin mee te doen. Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit een zwermsessie, waarbij deelnemers bij thematafels concrete ideeën, plannen en suggesties kwijt konden. Dat leidde op veel plaatsen tot energieke en vruchtbare gesprekken. De bevindingen worden geïnventariseerd en teruggekoppeld, met het streven naar concrete resultaten.

De bijeenkomsten waren energiek en verhelderend
Voor zowel zp-ers als inkoopadviseurs van gemeenten was het een zeer geslaagde ontmoeting. Pim Kroes, inkoopadviseur van de gemeente Doetinchem, vertelde in Wehl uitgebreid over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van gemeenten en de mogelijkheden voor zp-ers om daar aan te haken. “Ook in tijden van bezuinigingen zijn nog volop opdrachten te vervullen.”

In Lievelde nam zijn collega-inkoopadviseur Mark van der Horst (gemeente Berkelland) dat onderdeel voor zijn rekening. Hij constateerde ook dat gemeenten nog weinig zp-ers inhuren, “hooguit in de buitendienst en voor interne cursussen en coaching”. Dat is wel aan het veranderen, gaf hij aan. Berkelland is een van de gemeenten die gebruik maakt van de ‘marktplaats’ inhuurgelderland.nl, waar opdrachten worden geplaatst waar zp-ers zich voor kunnen inschrijven.

Mogelijkheden voor zp-ers
De overheid heeft de wil en bereidheid om bij aanbesteding van opdrachten ook aan de eigen regio te denken, bleek ook uit de uitleg van Pim Kroes in Wehl. Zijn toelichting op de werkwijze van de gemeente was verhelderend. Hij ging in op het betrachten van transparantie omdat er wordt gewerkt met geld van de gemeenschap en de mogelijkheden voor zp-ers om in aanmerking te komen voor opdrachten van gemeenten.

In zijn openingswoord zei Henk Dijk, voorzitter van ONZ Achterhoek en namens regionale zp-organisaties trekker van het Agenda 2020-project, te hopen dat met dit soort bijeenkomsten afgescheiden trajecten worden doorbroken. Verbinden en samenwerken zijn voor hem de belangrijkste doelen die organisaties van zp-ers moeten nastreven. “Collectief staan we sterker om aandacht te vragen voor de groep zelfstandigen.”

Imago
Marleen van Boheemen van de Kamer van Koophandel sprak over het imago van overheid en zp-ers. “Ik verwacht dat het traditionele beeld dat bij zp-ers leeft over overheid en vice versa kan worden doorbroken met dit project. Wel moeten we daar nog een slag in slaan.”

Programmamanager Margaret van Diermen van de gemeente Oude IJsselstreek onderstreepte dat voor vitale ondernemingen de flexibele schil van steeds groter belang wordt.

Pr8werk
Wij richten ons op flexibilisering van de arbeidsmarkt en verbinden opdrachtgevers, zp-ers en netwerken van zp-ers. Bewust worden, ontmoeten en samenwerken zijn de kernbegrippen van waaruit concrete evenementen worden opgezet. In totaal acht ontbijtsessies, waarbij de diverse branches van de 3 O’s (Ondernemers, Overheid en (Maatschappelijke) Organisaties) aan bod komen zijn daar voorbeelden van.

Vervolg overheid
In de lijn van de drie O’s van Achterhoek 2020 wordt voor de bijeenkomsten ieder jaar een andere branche gekozen. In 2012 hebben we ontbijtsessies gehouden met inkopers van Achterhoekse gemeenten en zp’ers. Als follow-up heeft in 2013 de Gemeente Oude IJsselstreek zich door ons laten inspireren en de manier van werken met zwermsessies overgenomen en nu geïntegreerd in hun netwerkorganisatie. Zij willen met de zwermsessies komen tot een flexibele schil, waarbij structureel met zp’ers wordt samengewerkt. De zwermsessies geven zp’ers uit de regio de kans om buiten de bureaus om zich te presenteren en in gesprek te gaan met de opdrachtgever. Het voordeel voor de gemeente is de prijs, de flexibiliteit van de zp’er en het maatwerk dat geleverd kan worden.

Op de conferentie Ambtenaar
2.0 heeft de gemeente Oude IJsselstreek haar nieuwe manier van werken als netwerkorganisatie gepresenteerd, inclusief het werken met zwermsessies voor een flexibele schil. De aanpak van Oude IJsselstreek staat landelijk in de belangstelling, vanwege haar onconventionele aanpak, die de burger centraal stelt en stuurt op maatschappelijk effect.

 

20120618_2_Opbrengst_zwermsessies_Pr8werk_I-Overheid